Norsk fraseologi fjernes

Luftfartstilsynet fjerner norsk fraseologi og dermed tilbudet om norsk språk fra lufttrafikktjenesten. Kommunikasjonen mellom luftfartøy og lufttrafikktjenesten skal nå foregå på engelsk.

Les mer

Reklamer

Sikkerhetsseminar med klubbkveld

 

 

Sikkerhetsseminar i klubbhuset lørdag 21. April kl. 18:00.
Etter sikkerhetsseminaret legges det opp til sosialt samvær i klubbhuset. Sett av tid og bli med både på det faglige lærerike, og på å lære dine flykolleger å kjenne enda litt bedre. I år som i fjor blir det Svein Olav Aasen som leder seminaret

Det er stilt krav til klubbene at de skal gjennomføre minst ett sikkerhetsmøte for alle klubbens medlemmer i løpet av et år. Dette gjelder også medlemmer som bor langt fra klubbens sentrum, men disse kan delta på andre klubbers sikkerhetsmøter dersom dette er mer praktisk. Medlemmene som deltar på møtet vil få dette dokumentert i sin personlige loggbok, av klubbens instruktør, FL eller OPL. For å opprettholde de rettigheter som er angitt i flygebeviset skal innehaveren ha deltatt på sikkerhetssamling i lokal klubb minimum hver 24. måned.

Gi gjerne tilbakemelding til formann om du kommer

 

PowerOffice Go

Har laget en beskrivelse for føring av utlegg/reiseregninger i Appen til PowerOffice Go.
Det er en liten innsats for å opprette bruker og laste ned Appen, men etterpå blir utlegg lettere for både dere og meg. Utleggene kommer ferdig inn i systemet med bilde og rett beløp osv. Kontonr. for refundering legger jeg inn på dere som «ansatt» så alt går automatisk.
Kasserer
Øyvind Rask

 

Innkalling til årsmøte Salten Mikroflyklubb 2018

Styret innkaller herved til årsmøte i Salten Mikroflyklubb. Årsmøtet avholdes den 11. mars 2018 kl 18:00 i Consto`s lokaler i Burøyveien 12 A.( 2 etg over lokalene til JYSK).

Forslag til saker som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. (innen 28. februar 2018.) E-postadresse: fomann@saltenmikro.no

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet på saltenmikro.no.

Dokumenter til årsmøte vil bli lagt ut her etter hvert som de er klar. 
Klikk her

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen.
Trond Kaspersen
Formann

.

Teorikurs i høst

Da starter vi opp nytt teorikurs for mikrofly i høst.
Kurset går over fire helgesamlinger
Kurshelger blir: 18/19 november, 2/3 desember,
20/21 januar og 10/11 februar
For mere informasjon kontakt noen av våre instruktører. Du finner kontaktinfo på skolesiden.

Velkommen

RADIOUTSTYR

Fra mikroflyhåndboken:

5.3.7.1 Fastmontert radioutstyr
Luftfartøy med fastmontert kommunikasjonsradio og/eller radartransponder skal ha
radiokonsesjon. Manglende konsesjon skal ikke være årsak til teknisk underkjent luftfartøy, men eieren skal ved besiktning føre mangelen i inn på de gule sidene (anmerkning) i tekniskloggbok, og så overføre den til røde sider med dato for når tillatelsen til bruk av radioutstyr i luftfartøy skal være på plass, ikke senere enn tre måneder etter besiktning

Link til søknadsskjema