Operativ oppsummering for 2011

Kjære medlemmer i Salten MFK!

2011 Har vært et år med både opp og nedturer for klubben. Noen av oppturene er nye fly og nye medlemmer i klubben, mens nedturene er hendelsene med ødelagte fly og dårlige minner for noen i forbindelse med det. Det positive er at ingen personer er skadet, og vi må gjøre vårt ytterste for at dette skal fortsette i 2012. Jeg vil gjerne fortsette som operativ leder for klubben siden jeg føler meg bedre rustet med lærdom fra de to foregående årene og ønsker å ta med meg dette videre. Det finnes derimot mange flinke folk i klubben, som jeg er helt sikker på vil gjøre en god jobb som operativ leder. Jeg vil ikke stå i veien hvis det er noen som ønsker å prøve seg, og hvis styret tillater det.

Året 2011 har ført med seg følgende hendelser i Salten MFK:

  • 30 April – Forgasserising som førte til problem med ytelse under utklatring fra Rognan
  • 8 Juni – Hard landing i Valnesfjord
  • 19 Juni – Bremseproblem på Værnes ved henting av fly i Tsjekkia
  • 9 November – Motorstopp ved Mo I Rana/Svartisen

Det er vanskelig å unngå alle typer hendelser. Det er en viss risiko for at det skal skje uforutsette og uønskede hendelser mens vi utfører luftsport. Poenget er å være godt nok forberedt på det.

Årsaken til hendelsene ovenfor er en blanding av gale prosedyrer, tekniske problem og DM. Med DM mener jeg Decision Making, dvs å ta rette avgjørelser på rett sted til rett tid. I de siste årene har det vært mye fokus på DM mht flysikkerhet i flyselskap. Det er også helt naturlig å ta dette begrepet inn i flyklubbene, siden det handler om en menneskelig prosess og ikke flytyper. Det hele handler om å se sine egne begrensninger, og å ta fornuftige avgjørelser. Jeg tror det å være en trygg mikropilot handler om en god kombinasjon mellom teknisk kunnskap, gode grunnleggende flygeferdigheter og god DM.

Det er sagt at hendelsen 9 november 2011 er en gave. Det er jeg helt enig i. Piloten kom uskadet fra det, og det var ”bare” materiell som ble ødelagt. Jeg tror nok det er mange, inkludert meg selv som fikk seg en støkk da dette skjedde.
Nå er det viktig at vi andre lærer av dette, og tar med oss visse forholdsregler før en flytur. Skal du fly over vann i lengre perioder, og så langt fra land at du ikke klarer å gli inn? Ja, da bruker du overlevelsesdrakt. Du fryser i hjel etter noen minutter hvis motoren stopper og du lander på vannet. Vær realistisk og planlegg flyruta di sånn at du har gode muligheter for å lande et fly i terrenget hvis motoren stopper, uten å skade deg eller andre(enten utenfor eller i flyet).
Ha med deg klær og annet nødvendig utstyr som skal til for overlevelse hvis flyruta di legges over øde og kalde områder. Det finnes faktisk en egen forskrift som gjelder for flyging over fjellområder og øde områder(BSL D 1-8).

I 2011 fløy vi 642 timer og 1946 landinger fordelt på 10 fly. Det vil si ca 3,03 landinger per fløyet time.
Det er akkurat over standarden som sies burde overholdes mht flysikkerhet. Noen av oss har litt lite landinger i forhold til antall fløyet timer, mens andre har ganske mange landinger. For de det gjelder; sett av en flytur av og til med landinger som mål for turen – flysikkerheten er avhengig av det!

Hvis du ser i BSL D 4-8(Forskrift om flyging med mikrolette luftfartøy), så står det blant annet at du må ha 5 avganger og landinger de siste 30 dagene for å ha lov til å ha med passasjer. Bruker du regelen? Hva skjer hvis du ikke følger den regelen, og det skjer en ulykke? Kanskje passasjeren din blir skadet? Jo, da tror jeg paragraf 8 kommer i bruk:

§ 8. Administrative bestemmelser

Dersom mikrolette luftfartøy brukes i strid med bestemmelser gitt i lov, forskrift eller godkjent sikkerhetssystem, kan Luftfartstilsynet ved vedtak trekke tilbake godkjenningen av sikkerhetssystemet. Luftfartstilsynet kan dersom forholdene tilsier det fatte vedtak om begrenset tilbaketrekking av godkjenning av sikkerhetssystem, herunder til å gjelde enkelte flyklubber eller underavdelinger av den organisasjon som er meddelt godkjenning av sikkerhetssystem.

For alles beste; følg reglene, og bidra til at klubben holder et høyt sikkerhetsnivå. Ikke tenk at dette ”bare” er mikrofly du flyr, men et ganske tøft og komplisert maskineri, som er avhengig av at du fører det på riktig måte!

Legger også ved paragraf 7, operative bestemmelser i BSD-4-8:

§ 7. Operative bestemmelser

Fartøysjefen er ansvarlig for forberedelse og gjennomføring av flygingen.
Flyging med mikrolette luftfartøy skal foregå i samsvar med forskrift 7. februar 2003 nr. 252 om lufttrafikkregler (BSL F 1-1), med følgende modifikasjoner:
a) flyging skal kun foregå i dagslys og i samsvar med de visuelle flygeregler (VFR),
b) flyging over skyer («on top») er ikke tillatt,
c) flyging i ATS-ruter ATS luftrom klasse E skal begrenses til kryssing av ruten på en slik måte at oppholdet der blir av kortest mulig varighet. Før flyging finner sted innenfor ATS-luftrom klasse E skal det opprettes radiosamband med vedkommende flygekontrollenhet og gis opplysninger om posisjon, flygeretning og høyde. Radiosambandet skal opprettholdes under flyging i ATS-luftrom klasse E og flygekontrollenheten skal kontaktes når fartøyet har forlatt dette.

Fartøysjef skal ikke påbegynne flyging før han har forvisset seg om:
a) at fartøyet har flygetillatelse om bord og er utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med forskrift 19. januar 2007 nr. 58 om tekniske krav mv. for sivile luftfartøy med startmasse (MTOM) inntil 495 kg (BSL B 2-5),
b) at drivstoffmengden er tilstrekkelig for den planlagte flyging, herunder tatt hensyn til vind, forsinkelser, reserve m.m.,
c) at den planlagte flyging kan gjennomføres innenfor fartøyets ytelser/grenser som er gitt i flygehåndboken, og
d) at luftfartøyets masse og tyngdepunktets plassering i luftfartøyet er innenfor de grenser som er fastsatt i flygehåndboken,
e) at alle personer i flyet er utstyrt med oppblåsbar redningsvest eller likeverdig flyteanordning dersom det ved start eller landing eller det underveis flys over vann.

Dersom landing planlegges på annen landingsplass enn avgangsplassen skal fartøysjefen innhente informasjon om været i den grad det kan ha betydning for flygningen

Vennlig hilsen

Andreas Rusten Hanssen
– Operativ leder, Salten MFK

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s