Krav til språkprøve for flyging i Norge


I. Bakgrunn

For å benytte radio i luftfarten (VHF i frekvensområde 118-136,975 MHz) kreves det opplæring og bestått prøve. Rettigheten til å benytte radio kan enten utstedes som et separat flytelefonistsertifikat eller som en integrert rettighet i et flysertifikat (For eksempel LAPL eller PPL). I tillegg til rettighet for å benytt radio kreves det bestått språkprøve for å benytte radio i områder hvor det er krav til toveis radiokommunikasjon. Hensikten med språkprøven er å kontrollere om kandidaten har tilstrekkelig språkferdigheter til å benytte radio og dokumenteres med en egen språkpåtegning i sertifikatet. Kravet om separat språkprøve ble introdusert av ICAO på bakgrunn av at mange ulykker og hendelser var relatert til kommunikasjon og språk.

II. Harmonisering av krav:

Krav til språkferdigheter for flygere er regulert i forordning (EU) nr. 1178/2011 av 3. november 2011. Forordningen gjelder som norsk rett, jf. forskrift 28. november 2015 nr. 1365 (BSL C 1-1) § 1.

I bestemmelsen FCL.055 er det beskrevet at flygere på fly, helikoptre, VTOL-fly og luftskip som må bruke radiotelefoni, ikke skal utøve privilegiene knyttet til sine sertifikater og rettigheter med mindre de har en påtegning for språkferdighet i sine sertifikater, enten på engelsk og/eller på det nasjonale språket som brukes til radiokommunikasjon. Påtegningen skal angi språk, ferdighetsnivå og gyldighetsdato. Dette innebærer i praksis at under flyging i luftrom hvor det kreves toveis radiokommunikasjon, må flygeren ha dokumentert gyldig språkprøve i sitt sertifikat. Hvis du har både norsk og engelsk språkpåtegning og en av dem er gått ut på dato, er det godt nok at en av dem er gyldig, så lenge du kommuniserer på dette språket. Den utgåtte rettigheten må fornyes for å kunne kommunisere på det språket hvor det er påkrevd.

Det er i utgangspunktet flygeren som bestemmer hvilket språk som benyttes. I Norge er dette valget begrenset til enten norsk eller engelsk språk. Fraseologi som skal benyttes er beskrevet i forskrift 1. juli 2011 nr. 733 om radiotelefoniprosedyrer (BSL G 5-1) og forskrift 1. juli 2011 nr. 732 om lufttrafikkledelse (BSL G 8-1).

Oversikt på luftrom hvor det er krav til toveisradiokommunikasjon er beskrevet i forordning (EU) nr. 923/2012 av 26. september 2012 – Tillegg 4 – klassifisering av ATS-luftrom – tjenester som tilbys og krav til flyging (jf. SERA 6001 og SERA.5025 (b)).

III. Ikke krav til språkprøve:

Kravet til språkprøve gjelder ikke i luftrom hvor det ikke er krav til toveisradiokommunikasjon.

Kravet gjelder heller ikke for elever under opplæring til sertifikat eller flygebevis. Soloflyging under oppsyn av instruktør kan gjennomføres uten flytelefonistsertifikat og språkprøve dersom eleven er kjent med relevante radiotelefoniprosedyrer og har tilstrekkelig trening og ferdigheter for å kunne utføre tydelig radiokommunikasjon. Om eleven er kvalifisert til slik soloflyging med instruktør skal vurderes av instruktør eller skolesjef i tråd med godkjent skolehåndbok eller gå frem av godkjent prosedyre i relevant sikkerhetssystem.

For blindsendinger eller kommunikasjon med andre enheter hvor det ikke er krav til toveis kommunikasjon, for eksempel FIS, er det tilstrekkelig med flytelefonistsertifikat. Oversikt på frekvenser er tilgjengelig i AIP:
Se: https://ais.avinor.no/no/AIP/View/12/main_no.html

IV. Krav til språkprøve:

Flygere som skal benytte radio i luftrom der det er krav til toveisradiokommunikasjon må ha gyldig språkprøve. Før eller under oppflyging (Skill Test) til sertifikat (LAPL, PPL og CPL) skal det også gjennomføres språkprøve.

V. Veiledningsmateriale

EASA har gitt signaler om at veiledningsmaterialet til FCL.055 vil bli oppdatert slik at kravene forstås likt i alle medlemsland.

Forkortelser

AIP Aeronautical Information Publication
CPL Commercial Pilot License
FIS Flight information Service
ICAO International Civil Aviatioin Organization
LAPL Light Aircraft Pilot Licence
PPL Privat Pilot Licence
VHF Very High Freqency
VTOL Vertical Take Off and Landing

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s