Årsmøte 13. mars 2016

cropped-lww3877.jpg

Dokumenter til årsmøte 13. mars 2016

Innkalling til årsmøte
Sakliste for årsmøte i Salten mikroflyklubb
Lovnorm for idrettslag
Årsberetning styrets leder 2015
Årsberetning Skolesjef 2015
Årsberetning operativ leder 2015
Regnskap 2015
Balanse per 31. desember 2015 sammenlignet med 2014
Saldobalanse
Kasserers uttalelse
Revisjonsberetning regnskap 2015
Budsjett 2016
Valgkomiteens innstilling

Behandle forslag og saker:
Det foreslås at styremedlemmer skal motta honorar på kr 3000.

 

 

 

 

 

Reklamer