Innkalling til årsmøte/sikkerhetsmøte Salten Sportflyklubb 2023

Styret innkaller herved til årsmøte i Salten Sportsflyklubb. Årsmøtet avholdes søndag 23. april 2023 kl18:00 i klubbens lokaler.

Samme dag som årsmøtet, avvikles årets sikkerhetsmøte kl 19.00. Dette ledes av skolesjef.  For å opprettholde flygetillatelsen må en delta på sikkerhetsmøte årlig.

Forslag til saker som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet (innen 9. April 2023) E-postadresse: westviglars@gmail.com

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet på saltenmikro.no.

Dokumenter til årsmøte vil bli lagt ut her etter hvert som de er klar. Klikk her

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen.
Lars Westvig
Formann

Medlemsmøte Salten sportsflyklubb 9. oktober 2022 i klubbhuset kl 18.00

Hei alle sammen.

Det er på tide å samles til et medlemsmøte i klubben vår.

Klubbflyet er kommet i bruk, og det vil være fint om brukerne kan si litt om erfaringene så langt. 

Tema for møtet forøvrig er klubbaktiviteter, skoling og nytt teorikurs.

Vi er avhengig av at medlemmer med erfaring bistår i arbeidet med nytt teorikurs. Derfor ber vi spesielt om at disse kommer på møtet og at dere kan bidra.

Hjertelig velkommen!

Med vennlig hilsen

Lars W

Leder