Innkalling til årsmøte Salten Mikroflyklubb 2020

Styret innkaller herved til årsmøte i Salten Mikroflyklubb. Årsmøtet avholdes søndag 23. februar 2020 kl 17:00 i klubbens lokaler.

Forslag til saker som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet (innen 9. februar 2019) E-postadresse: formann@saltenmikro.no

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet på saltenmikro.no.

Dokumenter til årsmøte vil bli lagt ut her etter hvert som de er klar.
Klikk her

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen.
Trond Kaspersen
Formann

Aktivitetsrapportering 2019

Til eiere av mikrofly som har hatt flygetillatelse i hele eller deler av 2019

Alle eiere av mikrofly bes om å rapportere inn aktivitet på sitt/deres mikrofly for 2019. Hvis flyet har byttet eier i løpet av året, så er det eier ved årsskiftet 2019/2020 som rapporterer inn aktiviteten for hele året på flyet. Vennligst les igjennom informasjonen du finner på linken nedenfor før du registrerer aktiviteten. Hvis du skal registrere aktivitet for mer enn et fly, så kan du ikke benytte samme e-postadresse to ganger. For de som ikke har flere e-postadresser å kunne benytte, så kan du bruke skrivhvaduvil@skomakergata.no . «Skrivhvaduvil» betyr at du eksempelvis kan benytte «jhdhvdhvdh» foran alfakrøllen, eller hva som helst (som ingen andre har brukt)..

En siste sak, kjennetegnet skriver du fullt ut, LN-YXX..
Rapporteringen kan foretas her:
https://nlf.pameldingssystem.no/aktivitetsrapportering-mikrofly-5

På forhånd takk for hjelpen!
Med vennlig hilsen,
Tom Bjerke
Fagsjef NLF/Mikroflyseksjonen
Norwegian Air Sports Federation

Teorikurs

Salten Mikroflyklubb starter teorikurs for mikroflybevis i november. Informasjonsmøte holdes i klubbhuset på flyplassen søndag 17. november kl. 18:00. Kurset går over fire helgesamlinger (lørdag/søndag 10 – 15). Dato for disse blir fastsatt etter informasjonsmøte. Kurset holdes i klubbhuset eventuelt annet lokale i byen hvis det blir mange deltakere.

For mer informasjon eller påmelding kontakt skolesjef
Svein Olav Aasen.
Tlf: 940 89 512
E-post: epost.til@aasen.se
Ta gjerne kontakt på telefon.

https://www.facebook.com/saltenmikro/

Avskjæringskortet

Alle luftfartøy skal ha prosedyrene for avskjæring om bord. Denne informasjonen skal være lett tilgjengelig for besetningen i tilfellet blir avskåret av et militært luftfartøy. Luftfartstilsynet har utarbeidet en oversikt som inkluderer de mest aktuelle prosedyrene og standardfraseologi som skal benyttes.

I tilfelle det skulle være behov for å avskjære et luftfartøy i luften er det viktig at alle som flyr kjenner til hvilke prosedyrer som finnes. Derfor er det utarbeidet internasjonale regler for hvordan en avskjæring skal utføres.

Her kan du laste ned en oversikt på aktuelle prosedyrer. Vi anbefaler at du skriver ut malen (PDF) i A5 størrelse og legger den inn i luftfartøyets tekniske mappe. På den måten vil du alltid ha prosedyrene tilgjengelig i tilfelle du trenger den. Ekstra plastmappe kan du bestille ved å sende en e-post til postmottak@caa.no

Prosedyrer for avskjæring

Sikkerhetsmøte, nå også på Skype

Minner om sikkerhetsmøtet som holdes Søndag 28. April kl 17:00 i Constos lokaler i Burøyveien 12.

Det blir mulighet for å delta via Skype for de som ikke har mulighet til å møte personlig. Send meg en mail så sender jeg link i forkant av møtet. Det er en forutsetning at du har kamera påslått slik at vi ser deg, for å få protokollført at du har deltatt på møtet. Da dette er ett obligatorisk møte må vi presisere at klubben ikke tar ansvar for om teknologien svikter slik at man ikke får med seg møtet. Velger man delta via Skype er det for egen risiko.

God helg, og vel møtt!

Stian Fosdahl Vaag
stian@kadumein.com