Rognan flyplass 

Hei alle flyvennner.

Da har vinteren endelig sluppet taket, og rullebanen er inspisert.

Nye vindpølser er kommet opp, og ENRG er med dette åpnet for årets sesong.

NB. Husk å sjekke med Bodø twr før dere enkommer Rognan. Fortsatt er det gratis å besøke oss, og hotell og tilgang til sentrum er I gangavstand

Velkommen, og jeg håper at mange av dere vil legge turen innom Rognan. Det er viktig av vi overfor SK kan vise til at flyplassen blir hyppig brukt. Trenger dere hjelp og event. Annen info, ring meg gjerne så skal jeg bistå så godt jeg kan (90653187).

INFORMASJON OM ANLEGGSARBEIDER VED oppstillingsområde 330 – Oppstart 16. mai 2022

Det vil pågå anleggsarbeider på oppstillingsplassen ved 330 hangar de neste 4-5 ukene.

Det skal etableres 3 oppstillings plasser for den nye SAR Queen AW101. Se utklipp av tegningen.

Dette vil medføre noen endringer på internveien i området.

Planlagt oppstart av anleggs arbeidene er mandag 16.mai.  Betong og asfalt skal freses bort og ny asfalt legges.

Ber alle som ferdes på internveien i dette område om å vise aktsomhet.

UKE 20/21;

  • Skilt og stopplinjer i ØST  for kjøretøy flyttes fredag 13.mai eller senest før anleggsarbeidene ( på OS3) starter.
  • Betong griser sør av internvei flyttes  ca 1,5m sør
  • Betong griser nord av internvei fjernes midlertidig

UKE 21/22

  • Stopplinje/Skilt Nord av Driftsbygg flyttes når arbeidene på OS2 i vest starter opp.
  • Betong griser sør av internvei flyttes  ca 1,5m sør
  • Betong griser nord av internvei fjernes midlertidig
  • Ifølge 330 kunne det bli aktuelt å parkere et SeaKing på GA,  kan parkeres på stand 34.

SECURITY BULLETIN Bodø Lufthavn

Avinor har opprettet Demarcated Areas (DA) knyttet til GA-områdene på flyplassen. Dette er security-områder som stiller høyere krav til adgangskontroll enn flyside. Se vedlagte security bulletin fra Avinor. Dette er allerede iverksatt. De som ønsker kan lese mer detaljer om security her.
Praktisk sett så har vi ansvar for å påse at de som oppholder seg på shelterdrua har en legitimt behov for å være der, hvis ikke skal de bortvises.

Les mer