Operativt: Nytt meldepunkt

Det blir fra AIRAC 17. november 2011 publisert et nytt VFR meldepunkt «BJØRNØY LIGHT» i Bodø CTR.
Denne vil inngå i VFR ROUTES LIGHT AIRCRAFT og vil gå «BJØRNØY LIGHT-HJARTØY MAX 1500FT» og være et alternativ til den turbulente ruten «VÅGØY-HJARTØY». Det nye punktet kommer i tillegg til de eksisterende og vil ligge omtrent midt imellom «VÅGØY» og «LANDEGO WEST».