Dokumenter til årsmøte 11.mars 2018

Formann/Operativ leder årsberetning 2017
Rapport skolesjef 2017
Kasserers uttalelse 2017
Balanse per 31. desember 2017
Resultatregnskap 2017
Budsjett 2018

Reklamer