Dokumenter til årsmøte 23. februar 2020

Sakliste for årsmøte 2020
Årsberetning 2019 Operativ leder/formann
Budsjett 2020
Resultatregnskap 2019
Saldobalanse 2019
Balanse pr 31.Des. 2019
Kasserers  uttalelse
Skolesjefens rapport 2019
Revisjonsberetning 2019