Shelter 302

1898130_973576542667965_8806211037203384498_n

Salten sportsflyklubb disponerer en av forsvarets sheltere, nord for rullebanen i Bodø. Hangarplass kan leies etter søknad til klubben, via formann.
Sportsfly eid av klubmedlemmer prioriteres, men etter avtale kan også andre fly innplasseres midlertidig.

Månedsleie. 800,-       Ukeleie. 500,-         Døgnleie. 100,-
Månedsleie, ikke-medlemmer i Salten Sportsflyklubb. 1500,-
Depositum for hangarplass 1500,-

REGLER FOR LEIE AV HANGARPLASS i Shelter 302