Flyskole

Kjære elev!

Vår flyskole utdanner flygere i hht. NLF`s program for sportsflygere. Skolen kjører årlig  teorikurs.
Kurset omhandler alle fag som du som fremtidig pilot vil få bruk for, herunder:
-Lover og bestemmelser,
luftens trafikkregler

Bilde fra cockpit på LN-YVV

-Navigasjon, planlegging av en   flytur.
-Meterologi, værets betydning for   flygingen.
-Aerodynamikk, den   grunnleggende flyteorien.
-Motor og propell, spesielt om   motorer til mikrofly.
-Preflight og sikkerhet, om flydeler   og vedlikehold.
-Instrumenter og utstyr, hva som   kreves og hvordan de virker.

Flysikkerhet er selvsagt integrert i alle fagene. Pensumet er et utdrag av teorien til PPL-A sertifikat (privatflyger) og innføring i forhold som er spesielle for sportsfly.
Skal du fly i kontrollert luftrom, f.eks. i Bodø, må du i tillegg, før soloflyging gjennomføre et kurs i flytelefoni.
Er du interessert i sportsfly?

Ta kontakt med skolesjef Svein Olav Aasen via e-post: epost.til@aasen.se
eller formann i klubben, Lars Westvig tlf: 934 05 790