Flyskole

Kjære elev!

Vår flyskole utdanner flygere i hht. NLF`s program for mikroflygere. Skolen kjører årlig et teorikurs, med ca. 10-12 elever.

Kurset omhandler alle fag som du som fremtidig pilot vil få bruk for, herunder:
-Lover og bestemmelser,
luftens trafikkregler

Bilde fra cockpit på LN-YVV

-Navigasjon, planlegging av en flytur.
-Meterologi, værets betydning for flygingen.
-Aerodynamikk, den grunnleggende flyteorien.
-Motor og propell, spesielt om motorer til mikrofly.
-Preflight og sikkerhet, om flydeler og vedlikehold.
-Instrumenter og utstyr, hva som kreves og hvordan de virker.

Flysikkerhet er selvsagt integrert i alle fagene. Pensumet er et utdrag av teorien til PPL-A sertifikat (privatflyger) og innføring i forhold som er spesielle for mikrofly.

Skal du fly i kontrollert luftrom, f.eks. i Bodø, må du i tillegg, før soloflyging gjennomføre et kurs i flytelefoni.

Er du interessert i mikroflyging?

Ta kontakt med skolesjef Bjørnar Jakobsen via e-post: bj-ja(a)frisurf.no
eller formann i klubben, Trond Kaspersen via e-post: kaspersen20@gmail.com

Med vennlig hilsen

Bjørnar Jakobsen
Skolesjef.

Reklamer