Operativt

Trond Kaspersen er klubbens operative leder. Meldinger fra han publiseres under menyen «operative meldinger» og på forsiden.
Informasjon fra teknisk leder sorterer også under «operative meldinger».
Hans Martin Martinsen er teknisk leder i klubben.

Operative meldinger finner du her