Teknisk Melding (TM) 04-2017

OBLIGATORISK LUFTDYKTIGHETSPÅBUD (LDP)
SLANGEKLEMMER – DRIVSTOFFSYSTEM

Som følge av bensinbrann under flyging nylig i et fabrikknytt mikrofly, skal klubbenes tekniske ledere, og eiere/brukere av mikrofly, samt tekniske besiktningsmenn, forholde seg til denne TM. Før første flyging foretas, skal det ved inspeksjon verifiseres hvorvidt drivstoffsystem i det enkelte luftfartøy er berørt av denne TM.
Les mer

Reklamer

Rotax 912 – tørning av propell

Hei alle,
Jeg oppfordrer alle mine elever til å behandle en propell som om den kan starte når som helst. Sjekk at tenning og bensinkran er av før du dreier propellen. Throttle på minimum. Stå slik at du er sikker på ikke å bli truffet hvis motoren tenner. Ingen personer eller gjenstander i umiddelbar nærhet til propellens bane. Helst klosser under hjulene og/eller parkeringsbrems på. Det finnes mange rapporter på SHT hvor flymotorer har startet ukontrollert ved håndsving eller annet. Riktignok er disse ikke Rotax, men vanligvis Lycoming og Continental osv.

Mvh
Svein O. Aasen

Les videre

Sikkerhetsmøte Salten Mikro 2017

Det er stilt krav til klubbene at de skal gjennomføre minst ett sikkerhetsmøte for alle klubbens medlemmer i løpet av et år. Dette gjelder også medlemmer som bor langt fra klubbens sentrum, men disse kan delta på andre klubbers sikkerhetsmøter dersom dette er mer praktisk. Medlemmene som deltar på møtet vil få dette dokumentert i sin personlige loggbok, av klubbens instruktør, FL eller OPL. For å opprettholde de rettigheter som er angitt i flygebeviset skal innehaveren ha deltatt på sikkerhetssamling i lokal klubb minimum hver 24. måned.

I år blir Svein Olav Aasen foreleser på møte. Møte blir i klubbens nye lokale ved shelter 302.

Søndag 14. Mai kl.18:00

Husk å ta med loggbok

 

Flysesongen er i gang

Nå som fly sesongen starter for fullt , så må alle sjekke at de har sine papirer i orden.
Jeg lister opp hva som må sjekkes av den enkelte:
– Gyldig flygebevis.
– PFT innen de siste 24 måneder.
– PFT kravet på 24 måneder gjelder også de med flygebevis som er gyldig i 5 år.
– Deltatt og fått kvittert for sikkerhetsseminar i løpet av de siste 24 mnd.
– Betalt medlemsavgift .
– Gyldig radiotelefoni sertifikat.
– Skal en fly LN-YJR så må forsikringsandel på kr 1000,- være betalt før flyging.
– For de som skoler må gyldig elevbevis også være på plass.

Er ikke alt det overnevnte på plass så kan en ikke fly.

Trond Kaspersen
Formann/Operativ leder

Årsmøte 2017

img_5800

Årsmøtet avholdes søndag 26. mars 2017 kl 18.00 hos Toyota Nordvik. Forslag til saker som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret ved formann senest 2 uker før årsmøtet. Dokumenter til årsmøte vil bli lagt ut her etter hvert som de er klar.
klikk her