Innkalling til årsmøte Salten Mikroflyklubb 2019

klubb

Styret innkaller herved til årsmøte i Salten Mikroflyklubb. Årsmøtet avholdes søndag 24. februar 2019 kl 18:00 i klubbens lokaler.

Forslag til saker som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet (innen10. februar 2019) E-postadresse: formann@saltenmikro.no

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet på saltenmikro.no.

Dokumenter til årsmøte vil bli lagt ut her etter hvert som de er klar.
Klikk her

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen.
Trond Kaspersen
Formann

Workshop 3 på Luftfartskonferansen 2019

Vi har ingen å miste ✈️🚁

Workshop 3 på Luftfartskonferansen 2019 #LFK19heter «Ulykker og hendelser innen privatflyging – hva kan vi gjøre bedre?». Er du privatflyger og ønsker kun å delta på denne workshopen, så er dette gratis for deg.
https://bit.ly/2zciTIq