INFORMASJON OM ANLEGGSARBEIDER VED oppstillingsområde 330 – Oppstart 16. mai 2022

Det vil pågå anleggsarbeider på oppstillingsplassen ved 330 hangar de neste 4-5 ukene.

Det skal etableres 3 oppstillings plasser for den nye SAR Queen AW101. Se utklipp av tegningen.

Dette vil medføre noen endringer på internveien i området.

Planlagt oppstart av anleggs arbeidene er mandag 16.mai.  Betong og asfalt skal freses bort og ny asfalt legges.

Ber alle som ferdes på internveien i dette område om å vise aktsomhet.

UKE 20/21;

  • Skilt og stopplinjer i ØST  for kjøretøy flyttes fredag 13.mai eller senest før anleggsarbeidene ( på OS3) starter.
  • Betong griser sør av internvei flyttes  ca 1,5m sør
  • Betong griser nord av internvei fjernes midlertidig

UKE 21/22

  • Stopplinje/Skilt Nord av Driftsbygg flyttes når arbeidene på OS2 i vest starter opp.
  • Betong griser sør av internvei flyttes  ca 1,5m sør
  • Betong griser nord av internvei fjernes midlertidig
  • Ifølge 330 kunne det bli aktuelt å parkere et SeaKing på GA,  kan parkeres på stand 34.

SECURITY BULLETIN Bodø Lufthavn

Avinor har opprettet Demarcated Areas (DA) knyttet til GA-områdene på flyplassen. Dette er security-områder som stiller høyere krav til adgangskontroll enn flyside. Se vedlagte security bulletin fra Avinor. Dette er allerede iverksatt. De som ønsker kan lese mer detaljer om security her.
Praktisk sett så har vi ansvar for å påse at de som oppholder seg på shelterdrua har en legitimt behov for å være der, hvis ikke skal de bortvises.

Les mer

Årsmøte i Steigen Luftsportsforening

Det innkalles herved til årsmøte i Steigen Luftsportsforening på Engeløy flyplass, Elvik (ENEN), fredag 29. mai kl 1900

Dersom møtet må utsettes på grunn av for dårlig fly-vær, flyttes møtet til uka etter. Det er av hensyn til de mange medlemmene som kommer med små-fly. Eventuell info om utsettelse blir publisert på Facebook og nettsidene like før møtet. Saker til møtet kan sendes inn til oss fortløpende. Endelig saksliste blir sendt ut èn uke før møtet.

Om du ikke medlem og ønsker det, meld deg inn her. Folk som ønsker å engasjere seg i året som kommer, er svært velkommen til det. Ta gjerne kontakt med noen i styret eller valgkomiteen om dere har spørsmål. Se her for kontaktdetaljer.

Velkommen!

Vennlig hilsen
Steigen Luftsportsforening
v/Magnus 41328065

 

Innkalling til årsmøte Salten Mikroflyklubb 2020

Styret innkaller herved til årsmøte i Salten Mikroflyklubb. Årsmøtet avholdes søndag 23. februar 2020 kl 17:00 i klubbens lokaler.

Forslag til saker som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet (innen 9. februar 2019) E-postadresse: formann@saltenmikro.no

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet på saltenmikro.no.

Dokumenter til årsmøte vil bli lagt ut her etter hvert som de er klar.
Klikk her

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen.
Trond Kaspersen
Formann