Krav til språkprøve for flyging i Norge


I. Bakgrunn

For å benytte radio i luftfarten (VHF i frekvensområde 118-136,975 MHz) kreves det opplæring og bestått prøve. Rettigheten til å benytte radio kan enten utstedes som et separat flytelefonistsertifikat eller som en integrert rettighet i et flysertifikat (For eksempel LAPL eller PPL). Les videre

Reklamer

Sikkerhetsmøte Salten Mikro 2017

Det er stilt krav til klubbene at de skal gjennomføre minst ett sikkerhetsmøte for alle klubbens medlemmer i løpet av et år. Dette gjelder også medlemmer som bor langt fra klubbens sentrum, men disse kan delta på andre klubbers sikkerhetsmøter dersom dette er mer praktisk. Medlemmene som deltar på møtet vil få dette dokumentert i sin personlige loggbok, av klubbens instruktør, FL eller OPL. For å opprettholde de rettigheter som er angitt i flygebeviset skal innehaveren ha deltatt på sikkerhetssamling i lokal klubb minimum hver 24. måned.

I år blir Svein Olav Aasen foreleser på møte. Møte blir i klubbens nye lokale ved shelter 302.

Søndag 14. Mai kl.18:00

Husk å ta med loggbok

 

Flysesongen er i gang

Nå som fly sesongen starter for fullt , så må alle sjekke at de har sine papirer i orden.
Jeg lister opp hva som må sjekkes av den enkelte:
– Gyldig flygebevis.
– PFT innen de siste 24 måneder.
– PFT kravet på 24 måneder gjelder også de med flygebevis som er gyldig i 5 år.
– Deltatt og fått kvittert for sikkerhetsseminar i løpet av de siste 24 mnd.
– Betalt medlemsavgift .
– Gyldig radiotelefoni sertifikat.
– Skal en fly LN-YJR så må forsikringsandel på kr 1000,- være betalt før flyging.
– For de som skoler må gyldig elevbevis også være på plass.

Er ikke alt det overnevnte på plass så kan en ikke fly.

Trond Kaspersen
Formann/Operativ leder

Årsmøte 2017

img_5800

Årsmøtet avholdes søndag 26. mars 2017 kl 18.00 hos Toyota Nordvik. Forslag til saker som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret ved formann senest 2 uker før årsmøtet. Dokumenter til årsmøte vil bli lagt ut her etter hvert som de er klar.
klikk her

Bensinrefusjon 2016

dumperstatoil-navnet

I år sender Stian inn bensinrefusjonssøknad på vegne av Salten Mikroflyklubb. Flyeiere som ønsker å søke refusjon i regi av klubben, kan gjøre det ved å sende inn:
– Første side med: flytype, registrering på flyet, motortype, sum timer, sum liter bensin,    snittforbruk bensin pr time, eier og signatur.
– Kopi av flyvetillatelser for perioden det søkes refusjon for.
– Kopi av flyets loggbok for perioden det søkes refusjon for.
– Kopi av bensinkvitteringer det søkes refusjon på.

Se forøvrig veiledning med eksempel som Yngve laget i fjor her:
https://saltenmikro.files.wordpress.com/2015/12/eksempel-pa-dokumentasjon2.pdf
Scan alt til 1 PDF fil, og forsøk å hold filstørrelsen nede. Send denne på Mail til meg: stian@vaag.no
Jeg anbefaler den gratise mobil appen Scannable. Denne lastes enkelt ned fra AppStore eller GooglePlay til mobil eller nettbrett. Appen bruker kameraet på mobilen/nettbrettet for å scanne papirer og du kan lagre direkte i PDF format.

Siste frist for innsending til meg er 15.februar.

mvh
Stian Fosdahl Vaag
stian@vaag.no

Aktivitetsrapportering mikrofly 2016

steigen 51

Til eiere av mikrofly.
Rapportering av aktivitet på ditt/deres mikrofly for 2016 kan foretas via linken nedenfor, etter at dere har avsluttet aktiviteten for 2016. Absolutt siste frist for innrapportering er 18. januar 2017!
Hvis mikroflyet har byttet eier i løpet av året, så er det eieren ved rapporteringstidspunktet som innrapporterer alle aktivitet på flyet for 2016!
Vennligst benytt Store og Små bokstaver i Tekstfeltene, kjennetegnet skrives med STORE bokstaver, og kun de to siste bokstaver!
Tallverdier SKAL fremkomme i hele tall, avrundet til nærmeste hele time.

Rapportering gjøres her:

http://nlf.pameldingssystem.no/aktivitetsrapportering-mikrofly-2016