Aktivitetsrapportering mikrofly 2016

steigen 51

Til eiere av mikrofly.
Rapportering av aktivitet på ditt/deres mikrofly for 2016 kan foretas via linken nedenfor, etter at dere har avsluttet aktiviteten for 2016. Absolutt siste frist for innrapportering er 18. januar 2017!
Hvis mikroflyet har byttet eier i løpet av året, så er det eieren ved rapporteringstidspunktet som innrapporterer alle aktivitet på flyet for 2016!
Vennligst benytt Store og Små bokstaver i Tekstfeltene, kjennetegnet skrives med STORE bokstaver, og kun de to siste bokstaver!
Tallverdier SKAL fremkomme i hele tall, avrundet til nærmeste hele time.

Rapportering gjøres her:

http://nlf.pameldingssystem.no/aktivitetsrapportering-mikrofly-2016

 

 

Info fra Bodø TWR/APP

tower

Hei

På grunn av redusert bemanning i helgene, ønsker vi at dere alltid bruker flightplan når dere skal ut å fly (dette gjør dere for så vidt stort sett alltid allerede) på lørdag og søndag. Dersom det skal flys touch and go er det ønskelig at tidspunkt koordineres på forhånd. NB! Legg merke til at Bodø Lufthavn har oppdatert AIP, og lagt inn forbud mot gjentakende landingsrunder mellom 23-07 mandag til lørdag, og 23-11 lørdag til søndag.

Med vennlig hilsen
Bjørnar Hegreberg
Operativ sjef, Bodø TWR/APP
AVINOR FLYSIKRING AS

Parkering Shelter 302

lufthavn_5686285a[1]

Vi har laget en plansje som viser hvor vi skal parkere når vi har med oss bil til shelter 302. Parkering på druen må begrenses til helt nødvendig, og parkering foran Flymuseets hangar må ikke forekomme.
Hvis du har spørsmål, ta kontakt med noen av oss i styret.
Les mer
mvh
Stian Fosdahl Vaag