Innkalling til årsmøte Salten Mikroflyklubb 2018

Styret innkaller herved til årsmøte i Salten Mikroflyklubb. Årsmøtet avholdes den 11. mars 2018 kl 18:00 i Consto`s lokaler i Burøyveien 12 A.( 2 etg over lokalene til JYSK).

Forslag til saker som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. (innen 28. februar 2018.) E-postadresse: fomann@saltenmikro.no

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet på saltenmikro.no.

Dokumenter til årsmøte vil bli lagt ut her etter hvert som de er klar. 
Klikk her

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen.
Trond Kaspersen
Formann

.

Reklamer

Teorikurs i høst

Da starter vi opp nytt teorikurs for mikrofly i høst.
Kurset går over fire helgesamlinger
Kurshelger blir: 18/19 november, 2/3 desember,
20/21 januar og 10/11 februar
For mere informasjon kontakt noen av våre instruktører. Du finner kontaktinfo på skolesiden.

Velkommen

RADIOUTSTYR

Fra mikroflyhåndboken:

5.3.7.1 Fastmontert radioutstyr
Luftfartøy med fastmontert kommunikasjonsradio og/eller radartransponder skal ha
radiokonsesjon. Manglende konsesjon skal ikke være årsak til teknisk underkjent luftfartøy, men eieren skal ved besiktning føre mangelen i inn på de gule sidene (anmerkning) i tekniskloggbok, og så overføre den til røde sider med dato for når tillatelsen til bruk av radioutstyr i luftfartøy skal være på plass, ikke senere enn tre måneder etter besiktning

Link til søknadsskjema

Teknisk Melding (TM) 04-2017

OBLIGATORISK LUFTDYKTIGHETSPÅBUD (LDP)
SLANGEKLEMMER – DRIVSTOFFSYSTEM

Som følge av bensinbrann under flyging nylig i et fabrikknytt mikrofly, skal klubbenes tekniske ledere, og eiere/brukere av mikrofly, samt tekniske besiktningsmenn, forholde seg til denne TM. Før første flyging foretas, skal det ved inspeksjon verifiseres hvorvidt drivstoffsystem i det enkelte luftfartøy er berørt av denne TM.
Les mer

Rotax 912 – tørning av propell

Hei alle,
Jeg oppfordrer alle mine elever til å behandle en propell som om den kan starte når som helst. Sjekk at tenning og bensinkran er av før du dreier propellen. Throttle på minimum. Stå slik at du er sikker på ikke å bli truffet hvis motoren tenner. Ingen personer eller gjenstander i umiddelbar nærhet til propellens bane. Helst klosser under hjulene og/eller parkeringsbrems på. Det finnes mange rapporter på SHT hvor flymotorer har startet ukontrollert ved håndsving eller annet. Riktignok er disse ikke Rotax, men vanligvis Lycoming og Continental osv.

Mvh
Svein O. Aasen

Les videre