Avskjæringskortet

Alle luftfartøy skal ha prosedyrene for avskjæring om bord. Denne informasjonen skal være lett tilgjengelig for besetningen i tilfellet blir avskåret av et militært luftfartøy. Luftfartstilsynet har utarbeidet en oversikt som inkluderer de mest aktuelle prosedyrene og standardfraseologi som skal benyttes.

I tilfelle det skulle være behov for å avskjære et luftfartøy i luften er det viktig at alle som flyr kjenner til hvilke prosedyrer som finnes. Derfor er det utarbeidet internasjonale regler for hvordan en avskjæring skal utføres.

Her kan du laste ned en oversikt på aktuelle prosedyrer. Vi anbefaler at du skriver ut malen (PDF) i A5 størrelse og legger den inn i luftfartøyets tekniske mappe. På den måten vil du alltid ha prosedyrene tilgjengelig i tilfelle du trenger den. Ekstra plastmappe kan du bestille ved å sende en e-post til postmottak@caa.no

Prosedyrer for avskjæring

Sikkerhetsmøte, nå også på Skype

Minner om sikkerhetsmøtet som holdes Søndag 28. April kl 17:00 i Constos lokaler i Burøyveien 12.

Det blir mulighet for å delta via Skype for de som ikke har mulighet til å møte personlig. Send meg en mail så sender jeg link i forkant av møtet. Det er en forutsetning at du har kamera påslått slik at vi ser deg, for å få protokollført at du har deltatt på møtet. Da dette er ett obligatorisk møte må vi presisere at klubben ikke tar ansvar for om teknologien svikter slik at man ikke får med seg møtet. Velger man delta via Skype er det for egen risiko.

God helg, og vel møtt!

Stian Fosdahl Vaag
stian@kadumein.com

Teorikurs til mikroflybevis

 

 

 

 

 

 

Salten Mikroflyklubb starter teorikurs for mikroflybevis i februar.
Informasjonsmøte holdes i klubbhuset på flyplassen søndag 3. feb. kl. 18:00.
Kurset går over fire helgesamlinger (lørdag/søndag 10 – 15). Dato for
disse blir fastsatt etter informasjonsmøte.
Kurset holdes i klubbhuset eventuelt annet lokale i byen hvis det blir
mange deltakere.
For mer informasjon eller påmelding kontakt skolesjef Svein Olav Aasen.
Tlf: 940 89 512/45 87 42 68
E-post: epost.til@aasen.se

Innkalling til årsmøte Salten Mikroflyklubb 2019

klubb

Styret innkaller herved til årsmøte i Salten Mikroflyklubb. Årsmøtet avholdes søndag 24. februar 2019 kl 18:00 i klubbens lokaler.

Forslag til saker som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet (innen10. februar 2019) E-postadresse: formann@saltenmikro.no

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet på saltenmikro.no.

Dokumenter til årsmøte vil bli lagt ut her etter hvert som de er klar.
Klikk her

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen.
Trond Kaspersen
Formann