LN-YOS

LN-YOS

ICP Savannah VG –  2009 modell

Eier: Leif Oskar Strøm

Motor: Rotax 912 UL – 80 hk

  • Vingespenn…………..8,98 m
  • Lengde………………..6,25 m
  • Vingeareal……………11,9 m2

Steilehastighet

  • Uten flaps…………….30 kts / 56 km/t
  • Med full flaps………….26 kts / 48 km/t

Aldri overstig Vne………. .109 kts / 201 km/t

Beste fart for gliding…………….54 kts / 100 km/t

Beste fart for stigning

  • Uten flaps Vy…………. 49 kts / 91 km

Marsjhastighet ……..145 km/t (5000 rpm)

Maks. avgangsvekt ………. 472,5 (560 LSA) kg

Total bensinkapasitet ……..72 l